Proč mít dobrou doménu

Důvodů je několik, pokusíme se vyjmenovat ty nejdůležitější:

  •     Je součástí image a značky společnosti či internetového projektu
  •     Poskytuje dobře zapamatovatelný název
  •     Dává konkurenční výhodu
  •     Pozitivně ovlivňuje návštěvnost Vaší prezentace
  •     Posiluje pozice v internetových vyhledávačích
  •     Investice do domény je vždy jednorázová a vyjde mnohem levněji než jiné marketingové nástroje
  •     Zapamatovatelná doména šetří náklady na reklamu a zvyšuje počty vracejících se návštěvníků

Klíčová volba domény

Doménové jméno by mělo být maximálně srozumitelné, snadno zapamatovatelné a nezaměnitelné. Nemělo by být zavádějící. Mělo by vystihovat Váš projekt, výrobky či služby.

 

Z hlediska prezentace a marketingu internetového projektu je volba doménového jména klíčová. Bude totiž po celou dobu provozu zásadně ovlivňovat návštěvnost i marketingové náklady Vašeho webu.

Hodnota Vaší domény poroste

Investicí do dobré domény vytváříte trvalou hodnotu. Oproti jiným marketingovým nástrojů, např. reklamě ve formě banneru nebo billboardu, hodnota v doméně stále roste tím, jak Váš projekt stále rozvíjíte, zatímco prostředky utracené za reklamu jsou jednorázově a nenávratně pryč.

 

V prostředí českého internetu je vhodné doménové jméno s koncovkou „.cz“.